Stijnman Consultancy

 

Stijnman Consultancy & Coaching

 

 

Stijnman Consultancy is een (notarieel) juridisch adviespraktijk .

Stijnman Consultancy wordt geleid door Mr. R. Stijnman, waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris, Juridisch adviseur, mediator, coach en trainer. Mr. R. Stijnman is tevens toegevoegd notaris bij van Leussen van den Broek notarissen in de gemeente Molenlanden.
Hij is lid van het Genootschap van estate planners en Registermediator Stichting Nalatenschapsmediaton.

Wij verzorgen uw echtscheiding wanneer u daarover gezamenlijk, in onderling overleg, afspraken over wilt maken.

Wij ondersteunen en begeleiden erfgenamen in een nalatenschap (nalatenschaps-coaching).

Daarnaast adviseren en begeleiden wij in ondermeer het volgende:

-    De juridische en fiscale aspecten en gevolgen van huwelijksvoorwaarden en testamenten;

-    De juridische en fiscale aspecten van vermogensovergang van ouders naar kinderen en
      tussen overige familieleden; (estate planning)

-    erfbelasting en schenkbelasting (wij verzorgen ook uw aangifte);

-    erfenissen en schenkingen;

-    eigendomsrecht en burenrecht;

-    huurovereenkomsten;

-    overeenkomsten (zakelijk en privé) en algemene voorwaarden;

-    zakelijke en non-profit samenwerkingsverbanden;

-    alle juridische aspecten van uw onderneming;

 

 

 


© 2010 - 2021 Stijnmanconsultancy.nl. Alle rechten voorbehouden

 

Disclaimer:

Gebruikmaking van informatie van deze website is geheel voor eigen risico. Wij kunnen en zullen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

Stijnman Consultancy & Coaching


Postbus 127
1420 AC Uithoorn


E : info@stijnmanconsultancy.nl

W: www.stijnmanconsultancy.nl
T: 006-46151405


 

kvk : 34157869

Startadviesechtscheidingover ons