Stijnman Consultancy

 

Stijnman Consultancy

 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van een aantal van onze adviesmogelijkheden.

 

Estate Planning

De mogelijkheden om, ondermeer door middel van de juiste constructies in uw testament en een goed geconstrueerd schenkingsplan, erfbelasting te besparen bij het overhevelen van uw vermogen naar uw erfgenamen, alsmede om uw box 3 belasting te verlagen en een eventuele eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg bij eventuele opname in een verzorgingstehuis te beperken.

  
Familie- en Erfrecht

Het regelen van de juridische verhoudingen tussen partners tijdens leven door huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract, maar ook het regelen van de wijze van overgang van uw nalatenschap na uw overlijden door bijvoorbeeld testamenten.

 
De aangifte erfbelasting

Het verzorgen van en het begeleiden bij het opstellen en indienen door de erfgenamen van de aangifte erfbelasting na overlijden.

 
Nalatenschappen

Individuele begeleiding en advisering van de erfgenamen, legatarissen of overige belanghebbenden bij de afhandeling van nalatenschappen.

  
Bedrijfsjuridisch advies

Het ondersteunen en adviseren van startende, ervaren en stakende ondernemers bij zaken zoals onder meer arbeidsrecht, huurrecht, algemene voorwaarden, firma-/maatschapovereenkomsten, risicoanalyse en contracten.

Bedrijfsoverdracht

Begeleiding en advisering bij de bedrijfsopvolging door- en bedrijfsoverdracht aan bijvoorbeeld uw kinderen.

Second opinion

Een onafhankelijke tweede beoordeling van aan u aangeboden voorstellen en ontwerpen inzake bijvoorbeeld notariŽle akten, dan wel andere juridische, financiŽle, familierechtelijke of  erfrechtelijke regelingen of adviezen.

 


© 2010 - 2021 Stijnmanconsultancy.nl. Alle rechten voorbehouden

 

Disclaimer:

Gebruikmaking van informatie van deze website is geheel voor eigen risico. Wij kunnen en zullen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden.
 

 

Stijnman Consultancy & Coaching

Postbus 127
1420 AC Uithoorn


E : info@stijnmanconsultancy.nl

W: www.stijnmanconsultancy.nl
T: 06-46151405


 

kvk : 34157869

Startadviesechtscheidingover ons